Vyvíjame
výkonné systémy
pre čerpacie stanice
NOVINKY test
Porovnanie cien palív (FPC)

V zmysle článku 7(3) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/732 zo 17. mája 2018 o spoločnej metodike porovnávania jednotkových cien alternatívnych palív v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ je každý členský štát povinný zverejňovať porovnávanie cien palív, ktoré vyjadrujú náklady na pohonné hmoty na 100 km prevádzky vozidla.

Každý prevádzkovateľ verejne prístupnej čerpacej stanice, na ktorej má spotrebiteľ možnosť zakúpiť motorový benzín a motorovú naftu a súčasne alternatívne palivo, je povinný zverejniť na tejto čerpacej stanici viditeľne a čitateľne porovnanie cien palív zverejňovaných ministerstvom.

#porovnaniepaliv
#fpc

31 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Spoločnosť Q 4 U, spol. s r.o. vznikla v roku 1991. Zaoberá sa vývojom a dodávkami informačných systémov pre čerpacie stanice.

VÝVOJ A SERVIS

Hlavným zámerom firmy je poskytovať zákazníkom fungujúce riešenia pre čerpacie stanice. Informačné systémy vyvíjame na základe potrieb našich zákazníkov tak, aby nasledovali kvalitatívne trendy a boli v súlade s legislatívou.

Naše riadiace systémy sú pripravené tak, aby ste nepotrebovali žiadne dodatočné riešenia a zariadenia. Dokážu spoľahlivo riadiť všetky procesy z jedného miesta.

Vplyv informačných technológií na riadenie procesov na čerpacích staniciach neustále stúpa a tým dochádza k rozširovaniu palety ponúkaných služieb. Sme pripravení aj na vytvorenie produktu na kľúč.

Chceme poskytovať 100%-né služby a preto sme našim zákazníkom k dispozícii 24 denne, 7 dní v týždni. O kvalite produktov a servisných služieb svedčia referencie a spokojnosť našich zákazníkov.

+
RIADIACE SYSTÉMY
Xstation™ Touch, Xstation™, Xstation™ Centrum
Xstation™ Touch
Xstation™
Xstation™ Centrum

Výkonný informačný systém

Xstation™  Touch je systém, ktorý tvorí riadiaca jednotka pripojená k elektronike výdajných stojanov, elektronická registračná pokladnica a skladové hospodárstvo. Systém Xstation™ Touch je možné nakonfigurovať až na štyri samostatné predajné miesta (registračné pokladne), cez ktoré prebieha predaj tovarov a PHL. Každé pracovisko je samostatná dotyková obrazovka. Obsahuje pracovisko vedúceho, z ktorého je možné realizovať všetky operácie v skladovom hospodárstve, alebo pracovať s evidenciou lokálnych zákazníkov (lokálny kredit). Riadiacou jednotkou je priemyselný počítač, schopný spoľahlivo pracovať i v náročných podmienkach nepretržitej prevádzky. Systém je pripojiteľný do siete čerpacích staníc spojených s centrom.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ Touch_sheet.pdf
Xstation™ Touch

Jednoduchý informačný systém

Xstation™  je jednopokladničný systém, ktorý zahrňuje riadiacu jednotku pripojenú k elektronike výdajných stojanov, elektronickú registračnú pokladnicu. Na pokladni je možné uskutočňovať všetky operácie v skladovom hospodárstve, alebo pracovať s evidenciou lokálnych zákazníkov (lokálny kredit). Riadiacou jednotkou je priemyselný počítač, schopný spoľahlivo pracovať i v náročných podmienkach.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ - sheet.pdf
Xstation™

Centralizovaná správa staníc

Xstation™ Centrum je produkt využiteľný pre centralizovanú správu siete čerpacích staníc. Je primárne určený pre vedenie a spracovávanie evidencie zákazníkov a platobných kariet celej siete čerpacích staníc a zároveň správu centrálneho skladového hospodárstva. Z centra je možné zasielať blokačnú listinu kariet, ktoré sa majú zablokovať na všetkých čerpacích staniciach. Je možné nastavovať centrálne napríklad limit na každú platobnú kartu. Každá čerpacia stanica pripojená do siete, posiela do centra finančné údaje o odberoch jednotlivých zákazníkov. Na základe týchto údajov je potom uskutočnená fakturácia. Prenos údajov v sieti čerpacích staníc sa deje automaticky.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ Centrum - sheet.pdf
Xstation™  Centrum
+
TANKOVACIE AUTOMATY
Xmatic™, Xpay™ Tower, Xpay™ Cover, Xpay™ Cash, Xdirect™
Xmatic™
Xpay™ Tower
Xpay™ Cover
Xpay™ Cash
Xdirect™

Samoobslužný tankovací automat pre podniky

Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou osobnej verifikácie jednoznačne identifikovať príjemcu pohonných látok. Pre identifikáciu je možné použiť kombináciu rôzneho stupňa overenia. Pri použití opcie stavu tachometra automaticky vyhodnocuje spotrebu daného vozidla alebo vodiča. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xmatic™ - sheet.pdf
Xmatic™

Bezhotovostný platobný terminál

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou použitia bankovej platobnej karty fungovať bez obsluhy. Obsluha automatu je intuitívna, navyše podporená hlasovou navigáciou, pre čo najjednoduchšie natankovanie.

Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.

Platobný terminál na bankové karty, lokálny kredit a hotovosť

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. K tankovaciemu automatomatu je možné doplniť aj modul na príjmanie hotovosti. Takýto automat dokáže plne obslúžiť prevádzku čerpacej stanice aj bez prítomnosti manipulanta na stanici.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ - sheet.pdf
Xpay™ Tower

Bezhotovostný platobný terminál zabudovaný priamo vo výdajnom stojane

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou použitia bankovej platobnej karty fungovať bez obsluhy, alebo za asistencie obsluhy čerpacej stanice. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ Built-in - sheet.pdf
Xpay™ Cover

Platobný terminál na bankové karty, lokálny kredit aj hotovosť

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže fungovať bez obsluhy, alebo za asistencie obsluhy čerpacej stanice. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ Cash -sheet.pdf
Xpay™ Cash

Duálna prevádzka
Tankovací automat na prvý pohľad rovnaký ako tankovacie automaty Xpay™, ale výnimočnosť riešenia spočíva v možnosti nepretržitej prevádzky s duálnym režimom (denným a nočným) – denný: jednoduché zaplatenie po natankovaní, alebo nočné: pomocou predautorizácie pred samotným tankovaním.

Po desiatkach a stovkách tankovacích automatov dodaných na bezobslužné prevádzky, alebo na prevádzky, kde tankovacie automaty fungujú v režime predautorizácie, sme v roku 2017 uviedli prvý tankovací automat na Slovensku v duálnom režime dennej a nočnej prevádzky.
Dva produkty
Ak je na čerpacej stanici dostupná technológia s automatom Xdirect™ je navyše možné súčasne tankovať dva produkty naraz. Automat priebežne sčítava priebeh tankovania a zákazník vidí celkovú sumu tankovania za obidva produkty naraz, nie až po skončení tankovania.
Jazykové mutácie
Pre pohodlnú prevádzku čerpacej stanice, v snahe vyjsť v ústrety lokálnym zvykom a miestnym obyvateľom, možno ovládať automat vo väčšine svetových jazykov a aj v jazyku miestnych národnostných mešín.


Súbory na stiahnutie: Xdirect™.pdf
Xdirect™

UŽ VIAC AKO 31 ROKOV

icon

RIEŠENIE PRE KAŽDÚ ČS PHL

icon

24 / 7
HOTLINE

icon
DOBRÝ SYSTÉM SA MÔŽE OPIERAŤ IBA O SPOĽAHLIVÝ SERVIS.

Našou jedinou úlohou je neprerušená prevádzka Vašich čerpacích staníc.

Sme tu s Vami nonstop 24 hodín denne. 7 dní v týždni. 365 dní v roku.

Už od roku 1991 nepretržite, HOTLINE Q4U:
+421 901 702 996
hotline@q4u.sk

24 SERVIS
  • Držíme neustály monitoring všetkých vašich systémov na diaľku.
  • Poskytujeme poradenstvo po telefóne.
  • Vždy máme v pohotovosti technikov pripravených v prípade potreby problém riešiť priamo na vašej prevádzke. Napriek tomu predchádzame problémom skôr než dôjde ku zlyhaniu. Naši technici zasahujú aj bez vášho vedomia a udržujú stabilnú a bezchybnú prevádzku. Neustály vývoj systémov a aktualizácia legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosť.
NOVINKY
test Europarlament schválil nulové emisie v nových autách od roku 2035

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci klimatického balíka Fit for 55 odsúhlasili prísnejšie ciele znižovania emisií oxidu uhličitého pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Od roku 2035 sa už nové autá so spaľovacími motormi predávať nebudú.

Dnešné  (14. februára) hlasovanie už bolo len formalitou. Na nových emisných štandardoch CO2 sa vyjednávači európskych inštitúcií v rámci trialógu dohodli ešte koncom minulého roku. Dohodu v Parlamente podporilo 340 poslancov, 279 bolo proti a 21 sa zdržalo.

Nový zákon otvára cestu k nulovým emisiám oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné a ľahké úžitkové vozidlá v roku 2035.

Cieľom pre celý vozový park Únie je znížiť emisie CO2 produkované novými automobilmi a dodávkami o 100 percent v porovnaní s rokom 2021. Od roku 2035 sa tak už budú môcť predávať iba vozidlá, ktoré neprodukujú priame výfukové emisie.

Priebežné ciele zníženia emisií do roku 2030 predstavujú 55 percent v prípade osobných automobilov a 50 percent v prípade dodávok.

Európska komisia do roku 2025 predloží metodiku hodnotenia a vykazovania údajov o emisiách CO2počas celého životného cyklu osobných automobilov a dodávok predávaných na európskom trhu.

test Umelá inteligencia ktorá by vraj mohla zotročiť ľudstvo je našťastie príliš zaneprázdnená

Štúdio Marvel oznámilo že náhodou vyvinulo umelú inteligenciu o ktorej sa domnieva že je schopná ovládnuť ľudstvo. Algoritmus ktorý vytvorili je údajne technicky dostatočne zdatný na to aby dokázal predpovedať ľudské správanie. Je však veľmi zaneprázdnený pretože v súčasnosti bol nasadený na písanie scenára k filmu Eternals 2. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Disney Boba Chapeka by sa algoritmus dokázal nabúrať do Pentagonu za pár okamihov „ale najprv musí vymyslieť scenár pre ďalšiu fázu filmov od Marvelu“. Umelá inteligencia Film and Entertainment Intelligence Gateway Internet alebo F.E.I.G.E. má teda nabitý program.
Zdroj: hard-drive.net.

+
VIAC
Q4U

Q 4 U, spol. s r. o.
Podhájska 636
925 01 Matúškovo

T: +421 (0) 31 78787 32
H: +421 (0) 901 702 996
E: mail@q4u.sk
IČO 17318076
DIČ 2020327980
IČ DPH SK2020327980
Číslo účtu:
SK09 1111 0000 0015 5687 4007
(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr.banky)
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro Vložka číslo: 26433/T
Klientské centrum: Hlavná 114, Matúškovo 925 01
PRACUJTE S NAMI

Neustále vyvíjame nové aplikácie, zdokonalujeme naše existujúce produkty a nami poskytované služby, aj preto neprestávame hľadať šikovných programátorov a zručných technikov, ktorí doplnia náš tím. Hovoríte C#? Stačí nás skontaktovať, radi sa stretneme. Ponúkame možnosť pracovať v našom tíme ako programátor, servisný technik, alebo ako školiteľ v našom školiacom stredisku. Sme otvorení všetkým novým podnetom. Sídlime nedaľeko Bratislavy, pôsobíme na celom Slovensku.

Napíšte nám