DEVELOPING
POWERFUL SYSTEMS
FOR PETROL STATIONS
NEWS test

25 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Spoločnosť Q4U s.r.o. vznikla v roku 1991. Zaoberá sa vývojom a dodávkami informačných systémov pre čerpacie stanice.

VÝVOJÁRSTVO A SERVIS

Hlavným zámerom firmy je poskytovať zákazníkom fungujúce riešenia pre čerpacie stanice. Informačné systémy vyvíjame na základe potrieb našich zákazníkov tak, aby nasledovali kvalitatívne trendy a boli v súlade s legislatívou.

Naše riadiace systémy sú pripravené tak, aby ste nepotrebovali žiadne dodatočné riešenia a zariadenia. Dokážu spoľahlivo riadiť všetky procesy z jedného miesta.

Vplyv informačných technológií na riadenie procesov na čerpacích staniciach neustále stúpa a tým dochádza k rozširovaniu palety ponúkaných služieb. Sme pripravení aj na vytvorenie produktu na kľúč so zdrojovými kódmi a kompletnou dokumentáciou.

Chceme poskytovať 100%-né služby a preto sme našim zákazníkom k dispozícii 24 denne, 7 dní v týždni. O kvalite produktov a servisných služieb svedčia referencie a spokojnosť našich zákazníkov.

+
TANKOVACIE AUTOMATY
Xmatic™, Xpay™ Tower, Xpay™ Cover, Xpay™ Cash, Xdirect™
Xmatic™
Xpay™ Tower
Xpay™ Cover
Xpay™ Cash
Xdirect™

Samoobslužný tankovací automat pre podniky

Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou osobnej verifikácie jednoznačne identifikovať príjemcu pohonných látok. Pre identifikáciu je možné použiť kombináciu rôzneho stupňa overenia. Pri použití opcie stavu tachometra automaticky vyhodnocuje spotrebu daného vozidla alebo vodiča. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xmatic™ - sheet.pdf
Xmatic™

Bezhotovostný platobný terminál

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou použitia bankovej platobnej karty fungovať bez obsluhy. Obsluha automatu je intuitívna, navyše podporená hlasovou navigáciou, pre čo najjednoduchšie natankovanie.

Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.

Platobný terminál na bankové karty, lokálny kredit a hotovosť

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. K tankovaciemu automatomatu je možné doplniť aj modul na príjmanie hotovosti. Takýto automat dokáže plne obslúžiť prevádzku čerpacej stanice aj bez prítomnosti manipulanta na stanici.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ - sheet.pdf
Xpay™ Tower

Bezhotovostný platobný terminál zabudovaný priamo vo výdajnom stojane

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou použitia bankovej platobnej karty fungovať bez obsluhy, alebo za asistencie obsluhy čerpacej stanice. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a priemernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ Built-in - sheet.pdf
Xpay™ Cover

Platobný terminál na bankové karty, lokálny kredit aj hotovosť

Tankovací automat ako samoobslužná výdajňa PHL. Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice, umožňuje tak čerpanie pohonných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže fungovať bez obsluhy, alebo za asistencie obsluhy čerpacej stanice. Systém poskytuje štatistické údaje o spotrebe a stave zásob v reálnom čase. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.


Súbory na stiahnutie: Xpay™ Cash -sheet.pdf
Xpay™ Cash

Duálna prevádzka
Tankovací automat na prvý pohľad rovnaký ako tankovacie automaty Xpay™, ale výnimočnosť riešenia spočíva v možnosti nepretržitej prevádzky s duálnym režimom (denným a nočným) – denný: jednoduché zaplatenie po natankovaní, alebo nočné: pomocou predautorizácie pred samotným tankovaním.

Po desiatkach a stovkách tankovacích automatov dodaných na bezobslužné prevádzky, alebo na prevádzky, kde tankovacie automaty fungujú v režime predautorizácie, sme v roku 2017 uviedli prvý tankovací automat na Slovensku v duálnom režime dennej a nočnej prevádzky.
Dva produkty
Ak je na čerpacej stanici dostupná technológia s automatom Xdirect™ je navyše možné súčasne tankovať dva produkty naraz. Automat priebežne sčítava priebeh tankovania a zákazník vidí celkovú sumu tankovania za obidva produkty naraz, nie až po skončení tankovania.
Jazykové mutácie
Pre pohodlnú prevádzku čerpacej stanice, v snahe vyjsť v ústrety lokálnym zvykom a miestnym obyvateľom, možno ovládať automat vo väčšine svetových jazykov a aj v jazyku miestnych národnostných mešín.


Súbory na stiahnutie: Xdirect™.pdf
Xdirect™
+
RIADIACE SYSTÉMY
Xstation™ Touch, Xstation™, Xstation™ Centrum
Xstation™ Touch
Xstation™
Xstation™ Centrum

Výkonný informačný systém

Xstation™  Touch je systém, ktorý tvorí riadiaca jednotka pripojená k elektronike výdajných stojanov, elektronická registračná pokladnica a skladové hospodárstvo. Systém Xstation™ Touch je možné nakonfigurovať až na štyri samostatné predajné miesta (registračné pokladne), cez ktoré prebieha predaj tovarov a PHL. Každé pracovisko je samostatná dotyková obrazovka. Obsahuje pracovisko vedúceho, z ktorého je možné realizovať všetky operácie v skladovom hospodárstve, alebo pracovať s evidenciou lokálnych zákazníkov (lokálny kredit). Riadiacou jednotkou je priemyselný počítač, schopný spoľahlivo pracovať i v náročných podmienkach nepretržitej prevádzky. Systém je pripojiteľný do siete čerpacích staníc spojených s centrom.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ Touch_sheet.pdf
Xstation™ Touch

Jednoduchý informačný systém

Xstation™  je jednopokladničný systém, ktorý zahrňuje riadiacu jednotku pripojenú k elektronike výdajných stojanov, elektronickú registračnú pokladnicu. Na pokladni je možné uskutočňovať všetky operácie v skladovom hospodárstve, alebo pracovať s evidenciou lokálnych zákazníkov (lokálny kredit). Riadiacou jednotkou je priemyselný počítač, schopný spoľahlivo pracovať i v náročných podmienkach.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ - sheet.pdf
Xstation™

Centralizovaná správa staníc

Xstation™ Centrum je produkt využiteľný pre centralizovanú správu siete čerpacích staníc. Je primárne určený pre vedenie a spracovávanie evidencie zákazníkov a platobných kariet celej siete čerpacích staníc a zároveň správu centrálneho skladového hospodárstva. Z centra je možné zasielať blokačnú listinu kariet, ktoré sa majú zablokovať na všetkých čerpacích staniciach. Je možné nastavovať centrálne napríklad limit na každú platobnú kartu. Každá čerpacia stanica pripojená do siete, posiela do centra finančné údaje o odberoch jednotlivých zákazníkov. Na základe týchto údajov je potom uskutočnená fakturácia. Prenos údajov v sieti čerpacích staníc sa deje automaticky.


Súbory na stiahnutie: Xstation™ Centrum - sheet.pdf
Xstation™  Centrum

UŽ 25. ROK NEPRETRŽITE

icon

RIEŠENIE PRE KAŽDÚ ČS PHL

icon

24 / 7
HOTLINE

icon
DOBRÝ SYSTÉM SA MÔŽE OPIERAŤ IBA O SPOĽAHLIVÝ SERVIS.

Našou jedinou úlohou je neprerušená prevádzka Vašich čerpacích staníc. Sme tu s Vami nonstop 24 hodín denne. 7 dní v týždni. 365 dní v roku.

Už 25. rok nepretržite, hot-line q4u:
00421 901 702 996
helpdesk@q4u.sk

24 SERVIS
  • Držíme neustály monitoring všetkých vašich systémov na diaľku.
  • Poskytujeme poradenstvo po telefóne.
  • Vždy máme v pohotovosti technikov pripravených v prípade potreby problém riešiť priamo na vašej prevádzke. Napriek tomu predchádzame problémom skôr než dôjde ku zlyhaniu. Naši technici zasahujú aj bez vášho vedomia a udržujú stabilnú a bezchybnú prevádzku. Neustály vývoj systémov a aktualizácia legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosť.
NEWS
test

test

+
VIAC
Q4U

Q 4 U spol. s r. o.
Podhájska 636
925 01 Matúškovo

T: +421 (031) 78 782
H: +421 (0901) 702 996
E: office@q4u.sk
IČO 17 318 076
DIČ 2020327980
IČ DPH SK2020327980
Číslo účtu:
2623072026/1100
(Tatrabanka)
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro Vložka číslo: 26433/T
Klientské centrum: Hlavná 114, Matúškovo 925 01
PRACUJTE S NAMI

Neustále vyvíjame nové aplikácie, zdokonalujeme naše existujúce produkty a nami poskytované služby, aj preto neprestávame hľadať šikovných programátorov a zručných technikov, ktorí doplnia náš tím. Hovoríte C#? Stačí nás skontaktovať, radi sa stretneme. Ponúkame možnosť pracovať v našom tíme ako programátor, servisný technik, alebo ako školiteľ v našom školiacom stredisku. Sme otvorení všetkým novým podnetom. Sídlime nedaľeko Bratislavy, pôsobíme na celom Slovensku.

Napíšte nám